Så här gör du för att gå med


 
  Du får väldigt gärna gå med i Blekinge Distansspexare. Det har ingen som helst betydelse var du bor och hur mycket du bidrar med.
Det finns dock 3 kriterier som enligt våra stadgar måste uppfyllas:

1. Du måste ha varit med under framförandet av minst ett huvudspex inom Blekinge Kårspex.
2. Du känner dig distanserad från spexet, antingen fysiskt eller psykiskt, men kan ändå inte riktigt släppa taget.
3. Du blir inte automatiskt distansspexare bara för att du flyttar. Du måste själv ta kontakt med oss för att gå med i föreningen.

Uppfylles dessa krav, ta kontakt med Henrik, henrikln at gmail.com