Tanken bakom!


 


Varför bildade vi föreningen "Blekinge Distansspexare"?

Jo, anledningen var bland annat för att fungera som support för Blekinge Kårspex, att vara som en kunskaps- och erfarenhetsbank för de nya spexare som tillkommer.
Eftersom de flesta av oss har fler än två huvudspex bakom oss har vi erfarenheten av vad som kan gå fel och vad som också gör det, samt vad man kan göra för att allt ska flyta på.

En annan anledning är att vi vill avlasta de aktiva spexarna under de mest stressiga perioderna. Bland annat är vår tanke att samla så mycket underlag våra erfarenheter samlat ger oss, för att hjälpa de aktiva spexarna inom vissa områden till exempel marknadsföring, sponsring m.m.